حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی خریداران کامیون‌های سایپا دیزل

روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه جمعی از رانندگان خودرو‌های سنگین و ناوگان حمل و نقل بین شهری کشور در اعتراض به عدم تحویل خودروهای خود. دست به تجمع زدند.

این رانندگان که در طرح ساماندهی و تعویض خودرو‌های فرسوده شرکت کرده‌اند، با برپایی تجمع مقابل مجتمع قضایی مفتح تهران نسبت به عدم تحویل خودرو علی‌رغم پیگیری‌ها متعدد و همچنین بی‌توجهی شرکت سایپا دیزل به خواسته هایشان اعتراض کردند.گفتنی است  این رانندگان پیشتر نیز مقابل شرکت سایپا دیزل و وزارت صنعت تجمع کرده بودند. آنها خواستار تحویل خودرو‌هایی هستند که ابزار تأمین معاششان است و بیش از حدود 2 سال از موعد تحویلشان می‌گذرد.