حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی خریداران کامیون‌های سایپا

روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه، برای چندمین بار، ثبت نام کنندگان در طرح نوسازی کامیون‌های فرسوده سایپا دیزل با تجمع مقابل ساختمان این شرکت در جاده مخصوص کرج – تهران، اعتراضشان را نسبت به عدم دریافت کامیون‌های خریداری شدە پس از چهار سال ابراز کردند .

تجمع کنندگان اعلام کردند: شرکت سایپا دیزل در سال 96 موظف به تحویل خورو‌های باری و کشنده سنگین در طرح تعویض خودرو‌های فرسوده ناوگان سنگین کشور شد. بر اساس این تعهد باید با دریافت مدارک اسقاط خودرو، اقدامات لازم برای تحویل خودروی جدید را انجام می‌داد. با وجود این به گفته راننده‌ها، این شرکت به دلیل افزایش قیمت خودرو‌ها مدتی است که از تحویل خودرو امتناع می‌کند.