حزب کمونیست ایران

تجمع  اعتراضی دامداران استان فارس

جمعی از تولید کنندگان و گاوداران استان فارس با برپایی تجمع مقابل سازمان صنعت و معدن نسبت به افزایش قیمت نهاده‌های دامی اعتراض کردند.

به گفته یکی از دامداران معترض، به دلیل ‌ خشکسالی در استان فارس، میزان تولید محصولات کشاورزی ازجمله یونجه بسیار کم شده‌است. اما در حدود 90 درصد همین یونجه تولیدشده صادر می‌شود و به‌سختی به‌دست دامداران می‌رسد. وی تصریح کرد: معضل دیگری که با آن مواجهه اند، بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی در مقابل قیمت پایین شیر است. وی می گوید، شیر به‌ قیمت حدود 1200 تومان به‌ازای هر لیتر از دامدارن خریداری می‌شود در صورتی که آنها مجبورند هزینه بسیار زیادی را صرف نهاده‌های دامی کنند.