حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران

ظهر روز شنبه 7 دی، جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران برای اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب این خوابگاه‌ها مقابل  ساختمان مرکزی دانشگاه دست به تجمع زدند.

این دانشجویان می گویند “با برپایی این تجمع  خواستار پیگیری مطالبات صنفی و رفاهی خود از سوی مسئولان دانشگاه می باشند.” آنها می گویند در حال حاضر حدود 2هزار دانشجوی دانشگاه تهران در خوابگاه‌های سطح شهر سکونت دارند، در حالی‌که قدمت این خوابگاه‌ها به حدود 70 تا 80سال بر می‌گردد و ضمن اینکه این ساختمان‌ها به هیچ عنوان برای سکونت خوابگاهی ساخته نشده‌اند و هیچ امکانات رفاهی در این ساختمان‌ها وجود ندارد. بنابراین اولین مطالبه دانشجویان این است که این ساختمان‌ها در یک یا دو مجتمع بزرگ خوابگاهی تجمیع شوند و یا اینکه دانشجویان ساکن این خوابگاه‌ها در کوی دانشگاه سکونت داده شوند.