حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر معماری تهران

روز شنبه 9 شهریور ماه شماری از دانشجویان دانشکده هنر و معماری تهران در اعتراض به انتقال دانشگاه به سوهانک تجمع کردند.

به گفته دانشجویان معترض، انتقال دانشگاه به محلی دیگر در خارج از شهر بدلایل سودجویانه و سوءاستفاده‌های مالی حاکمیت و مسئولان دانشگاه آزاد است. آنها معتقدند در صورت انتقال دانشگاه از داخل شهر تهران به خارج این شهر، ساختمان کنونی که ارزش مالی بیشتری دارد میتواند به مقاصد مالی دیگر مورد بهره‌برداری مسئولان دانشگاه قرار بگیرد و در این بین آسایش دانشجویان و مسائل رفاهی آنان مانند مشکلات رفت و آمد، نادیده گرفته می شود.