حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران

روز یکشنبه 17 شهریور ماه، دانشجویان دانشگاه آزاد تهران در اعتراض به افزایش ۲۲ درصدی شهریه این دانشگاه دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، بیش از دو هزار دانشجوی رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد این دانشگاه با برپایی تجمع ضمن اعتراض به پولی سازی آموزش، خواستار تجدیدنظر در این باره شدند. در همین رابطه ۲۲۰۰ تن از دانشجویان واحدهای دانشگاهی مختلف در ایران یک کارزار با عنوان “نه به افزایش شهریه” را آغاز کرده اند.