حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه 29 آذر ماه در اعتراض به تصمیمات آموزشی در دانشکده پزشکی این دانشگاه دریاسوج  تجمع کردند.

دانشجویان معترض که خواستار اصلاح روند آموزشی دانشگاه در طول 9 ماهه گذشته هستند می گویند به چه دلیل با وجود شیوع ویروس کرونا باید امتحانات به شکل حضوری برگزار شود. آنها با در دست داشتن پلاکادرهایی خواستار لغو حضوری برگزاری امتحانات شدند.