حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه های مختلف در میدان پاستور

روز یکشنبه 30 تیر ماه، شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، صنعتی سهند تبریز و دانشگاه تهران با رفتن به تهران در اعتراض به خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کارخانه ها و پالایشگاه های کشور طی روزهای اخیر، در میدان پاستور تجمع کردند.

دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با مضامین “غارتگران دل نگرانی دارند، ترس از خطر گرفتن حق دارند” ، “کارخونه رو دزدید باید جواب پس بدید” و “خصوصی سازی نابودگر صنعت”، نسبت به خصوصی‌سازی های صورت گرفته و عدم نظارت دولت بر این مسئله اعتراض کردند.