حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان روانشناسی دانشگاه بهشتی

دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی تهران روز سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ در اعتراض به رفتار حراست این دانشگاه، از ورود به کلاس‌های درس امتناع و در محوطه این دانشکده تجمع کردند.

طبق گزارش نهادهای دانشجویی، این اعتصاب به‌دلیل ورود “غیرمنتظره تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه به کتابخانه” و “کلاس‌های درس دانشکده روانشناسی” صورت گرفته است. گفتنی است، نیروهای حراست و افراد بی نام‌ونشان که صورت‌های خود را پوشانده بودند و هیچ مدرک شناسایی دال بر استخدام از سوی نهاد حراست نداشتند روز دوشنبه و در زمان تدریس اساتید با ورود به کلاس درس کارت دانشجویی دخترانی که مقنعه از سرشان افتاده بود را ضبط کردند.