حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی در برابر کنسولگری رژیم در فرانکفورت

روز پنج‌شنبه اول اسفند ماه (۲۰ فوریه)، گروهی از آلمانی‌ها و ایرانی‌ها به دعوت جامعه بین‌المللی حقوق بشر در برابر کنسولگری رژیم در فرانکفورت آلمان تجمع کردند.

جامعه بین‌المللی حقوق بشر در آلمان طی این تظاهرات خواهان ‌آزادی همه زندانیان سیاسی ایران بویژه زندانیان سیاسی زن شدند. تمرکز این حرکت اعتراضی روی رفتار ظالمانه حکومت ایران با زندانیان سیاسی زن از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی و بسیاری زنان نام‌آشنای دیگر و نیز گمنام بود که در زندان‌های رژیم احکام سنگین گرفته‌اند یا مورد شکنجه با انواع اعمال فجیع و آزارهای جسمی و روحی قرار می‌گیرند.