حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی در تالش و لاهیجان

 

شب شنبه 3 اسفندماه، گروهی از مردم تالش و لاهیجان مقابل بیمارستان نورانی و مرکز بیماریهای غیرواگیر در این شهرها هرکدام به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

به گزارش منتشره،اعتراضات مردمی در لاهیجان و تالش با سردادن شعار علیه پنهان‌کاری حاکمیت آخوندی و بی‌عملی و پنهان‌کاری ایادی حکومت رژیم که به قیمت جان مردم تمام می‌شود برگزار شد.