حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دستفروشان در خرمشهر

جمعی از دستفروشان خرمشهر روز دوشنبه 26 آبانماه در اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی خود به دلیل عدم تحویل غرفه هایشان در بازار “امام علی” دست به تجمع زدند.

آنها می گویند از چند سال پیش غرفه هایی در بازار امام علی  این شهرداری خریداری و مبلغ آن را نیز به طور کامل پرداخت کرده اند. این غرفه ها قرار بود مرداد ماه سال گذشته به دستفروشان تحویل داده شود، اما اکنون پیمانکار برای تحویل این غرفه ها از آنها پول بیشتری میخواهد و اعلام کرده تا واریز مبلغ مورد نظر از تحویل غرفه ها خودداری می ورزد. یکی از معترضان می گوید بازار امام علی خرمشهر از پنج سال گذشته برای سامان‌دهی دستفروشان احداث شد اما از زمان شهردار وقت تاکنون در بلاتکلیفی و عدم هماهنگی میان شهرداری و پیمانکار به سر می‌برد.