حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دستفروشان سنندج

روز پنجشنبه ۹ بهمن ماه شماری از دستفروشان سنندج در اعتراض به تصمیم مسئولان در طرح ساماندهی دستفروشان خیابان فردوسی، مقابل استانداری کردستان تجمع کردند.

دستفروشان حاضر در این تجمع خواستار افزایش ساعت فعالیتشان در خیابان فردوسی شدند. معترضان می گویند: دستفروشی از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به بعد برایشان سودی ندارد و مسئولان شهری باید  به آنها اجازه دهند که حداقل از ساعت ۴ عصر فعالیت‌شان را آغاز کنند.