حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دستفروشان سنندج

جمعی از دستفروشان سنندج روز شنبه 29 آذر ماه در اعتراض به تصمیمات اخیر مسئولان مبنی بر “جلوگیری از ادامه فعالیت آنان در پیاده‌راه خیابان فردوسی” مقابل شورای شهر سنندج دست به تجمع زدند.

دستفروشان حاضر در این تجمع ضمن اعتراض به تصمیمات مسئولان شهری مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت آنان در پیاده راه فردوسی سنندج گفتند که از  مسئولان می خواهند وضعیت معیشتی زندگی آنها در این شرایط بد اقتصادی را در نظر بگیرند. برخی از دستفروشان اعلام  که علیرغم اینکه دارای مدارک لیسانس و حتی فوق‌لیسانس هستند از بیکاری و ناچاری به این کار روی آورده‌اند. آنان می‌گفتند با شیوع ویروس کرونا بازار کساد شده و بد نیست که مسئولان نگاهی به وضعیت زندگی و نیازهای خانواده‌های آنهها هم داشته باشند.