حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دوباره کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج

روز چهارشنبه 7 خردادماه، کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج نسبت به پایمال شدن حقوقشان برای چندمین بار مقابل استانداری تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،پس از گذشت مدتی از صدور حکم ابطال واگذاری کارخانه قند، کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج مطالباتشان پرداخت نشده و از منازل سازمانی هم بیرون رانده شده اند.این کارخانه از سال 1395 مدت کوتاهی پس از آنکه به بخش خصوصی واگذار شد تعطیل شده است.کارگران میگویند،که مطالبات آنها پرداخت نشده است و ده هزار کارگر فصلی و 300 کارگر دائم این واحد در بلاتکلیفی بسر می برند.