حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی بوشهر

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 1 مرداد ماه، جمعی از رانندگان تاکسی در بوشهر دست به تجمع  عتراضی زدند.

بر پایه این  گزارش، جمعی از رانندگان تاکسی در بوشهر در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط کاریشان  و همچنین نرخ کرایه تاکسی در مقابل شورای این شهر تجمع کردند. آنها همچنین نسبت به راه اندازی سیستم تاکسی اینترنتی اعتراض کردند.