حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در سنندج

رانندگان تاکسی شهر سنندج روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه با تجمع و متوقف کردن تاکسی های خود در میدان “اقبال”  در اعتراض به طرح پیاده رو سازی در خیابان فردوسی تجمع کردند.

به گفته یکی از معترضان، این تجمع علیه اجرای طرح بسته شدن خیابان فردوسی سنندج و عدم اجرای طرح پیاده‌رو سازی این خیابان صورت گرفته است. وی افزود، در شهر سنندج تنها خیابان فردوسی دارای مسافر بیشتری است که آن را هم بسته اند. این راننده تاکسی ادامه داد، درخواست معترضان  از مقامات این است که فکری به حال رانندگان تاکسی با این وضع معیشتی کنند.