حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد

روز یکشنبه 11 اسفند ماه، تعدادی از رانندگان شرکت واحد بابرپایی تجمع نسبت به بی توجهی مدیریت شرکت واحد در رعایت پیشگیرانه و تدابیر لازم برای  رانندگان در جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و تبعیض بین کارکنان اعتراض کردند.
رانندگان معترض در این خصوص می گویند که هنوز مدیریت شرکت واحد و مسئولان شهرداری هیچ تدابیر  جدی و موثری  برای جلوگیری از مبتلا شدن رانندگان به ویروس کرونا درنظر نگرفته اند  و هنوز رانندگان نه دستکش و نه ماسک و نه مواد ضدعفونی کننده شخصی مانند آن پکچی که نمایندگان مجلس دریافت کرده اند نگرفته اند درصورتی که روزانه با صدها مسافر بطور مستقیم سرو کار دارند و در مبدا و مقصد خطوط کابین راننده توسط عوامل ضدعفونی کننده ها ضدعفومی نمی گردد .