حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان مینی بوس در رفسنجان

روز سه شنبه ١٦ آبان ۱۴۰٢، رانندگان مینی بوسهای رفسنجان که کار سرویس‌دهی به مدارس و کارخانه‌ها را انجام می‌دهند نسبت به کاهش سهمیه سوخت دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،این رانندگان که ماهانه ۱۳۵۰ لیتر می‌گرفتند و کمبودی نداشتند، مدتی است که ۱۰۰ لیتراز سهمیه آنها کم کرده اند.گفتنی است که یک ماه و نیم قبل هم سهمیه سوخت رانندگان را به ۵۰۰ لیتر رساندند و رانندگان به دفتر نماینده مجلس و فرمانداری مراجعه کرده اما کسی پاسخگوی آنها نبود.