حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان ناوگان اتوبوس های مرزی شهرستان مهران

روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه، شماری از رانندگان ناوگان اتوبوس‌های مرزی شهرستان مهران، در اعتراض به معوقات مزدی و وضعیت معیشتی خود، در مقابل اداره حمل و نقل و پایانه‌های استان ایلام دست به تجمع زدند.

به گفته رانندگان معترض، حدود ۱۰۰ نفر از رانندگان اتوبوس و سواری مرز مهران دو ماه است که حقوق و بیمه خود را دریافت نکرده‌اند و در این شرایط سخت اقتصادی که تورم کمر اقشار ضعیف را شکسته بدون حقوق و مزایا زندگی خود را سپری می کنند.این رانندگان با دست نوشته‌هایی که بر روی آن نوشته شده بود “به دادمان برسید” از عدم دریافت حقوق خود ابراز نارضایتی کردند.