حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان ناوگان حمل ونقل درون شهری قم

روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه،جمعی از رانندگان سازمان اتوبوسرانی درون شهری و مالکان اتوبوس بخش خصوصی قم مقابل سازمان اتوبوسرانی تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گفته معترضین، تجمع کنندگان نسبت به بلاتکلیفی معیشتی بدنبال شیوع بیماری کووید19 و عدم حمایت معیشتی از طرف دولت و عدم برخورداری از حق بیمه بیکاری دست به اعتراض زده اند.قابل یادآوری است که تعداد 530 اتوبوس در شهر قم تردد مي کنند که حدود نيمي از آن ها متعلق به بخش خصوصي است و درآمد آنها با شيوع بیماری کرونا به شدت کاهش يافته است.