حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی راهبران شهر نت بانک شهر در تهران

روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه،جمعی از راهبران بخش شهرنت در بانک شهر تهران در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود تجمع کردند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،راهبران شهرنت بانک شهر تهران خواستار افزایش حقوق و مزایا،تغییر شرایط حرفه ای و شفاف سازی مسکن شدند.معترضان در این تجمع اعتراضی گفتند که چندین بار نسبت به اجرای نشدن مطالبات خود اعتراض کرده اند اما هیچ یک از مسئولان نظام به مشکلات آنها توجه نکرده است.