حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی زنان در افغانستان

ده ها تن از فعالان حقوق زنان روز پنجشنبه 25 آذرماه، در پایتخت افغانستان تجمع اعتراضی برپا کردند.

تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی نسبت به سیاست‌های گروه طالبان در برابر زنان انتقاد کردند. آنها خواستار حق برخورداری از تحصیل، شغل و مشارکت سیاسی شدند. جنبش خودجوش زنان افغانستان با سردادن شعارهای آزادیخواهانه و برابریخواه نسبت به شیوع فقر و گرسنگی در این کشور هشدار دادند. آنها یکصدا فریاد می زدند:‌گرسنگی شوخی نیست.