حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی ساکنین روستای گرکز خراسان شمالی

بنا به گزارش منتشره روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه، جمعی از ساکنین روستای گرکز در استان خراسان شمالی در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات شهری در مقابل بخشداری جرگلان تجمع کردند.

بر اساس این گزارش معترضان عدم دسترسی به گاز خانگی در کلاته آتاقورت بالا، مشکل نبود پل بر روی رودخانه، عدم دسترسی به جاده آسفالت و عدم دسترسی به اینترنت را از جمله دلایل اعتراض خود عنوان کردند.