حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی سپرده گذاران مالباخته در تهران

روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه، سپرده گذاران کاسپین به همراه سپرده گذاران سایر موسسات مالی اعتباری در مقابل دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنا به گزارش منتشره،این تجمع با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مالباختگان و سپرده گذاران کاسپین به همراه سپرده گذاران سایر موسسات مالی اعتباری این بار به صورت متمرکز و متشکل از کلیه مطالبه‌گران برگزار شد.معترضین در این تجمع با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد نسبت به عدم دریافت سود سپرده‌هایشان به همراه اصل سپرده‌ها از زمان انحلال تعاونی اعتباری فرشتگان اعتراض کردند و خواهان رسیدگی به مطالبات و بازپس گیری اموال خود شدند.