حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری واحد پارسی دره‌نی

کارگران شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری روز ‌چهارشنبه اول آذرماه ۱۴۰۲  در واحد بهره‌برداری میدان پارسی دره‌نی در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان دست به تجمع زدند.

گفتنی است، اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به “حذف کامل سقف ‌حقوق،حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی،عودت کسورات مازاد مالیات،اجرای کامل ماده ١٠ با وجود ظرفیت‌های قانونی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” میباشد.