حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی شماری از دانشجویان دانشگاه تهران

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت، شماری از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به اعمال فشار مضاعف بر دانشجویان توسط حراست دانشگاه برای رعایت حجاب، با سر دادن شعارهایی از قبیل “زن زندگی آزادی/ دانشجو می‌ میرد ذلت نمی‌ پذیرد” در محوطه این دانشگاه صورت گرفته است. گزارش ها حاکی از درگیری نیروهای حراست دانشگاه تهران با دانشجویان معترض است.