حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی شماری از شهروندان در چابهار

روز جمعه ۲۴ دی ماه، جمعی از‌ شهروندان چابهار در اعتراض به عدم تکمیل و تحویل منازل خود، علیرغم وعده های اداره بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان، در محل پروژه پنجاه واحدی عثمان آباد رمین، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنابر گزارشها، حدود چهار سال قبل اعضای پروژه با پرداخت شصت و یک میلیون و پانصد هزار تومان عضو شدند. با این حال بیش از نود درصد منازل، تکمیل و تحویل داده نشده اند. مدیریت پروژه نیز هیچ دلیلی برای تعطیلی آن به اعضایش ارائه نداده است. این شهروندان معترض علیرغم پیگیری های مکرر در اداره کل بنیاد مسکن استان استان سیستان و بلوچستان، تاکنون هیچگونه نتیجه ای نگرفته اند.