حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی شهروندان معلول در کرمانشاه و اردبیل

روز یکشنبه 28 آبان ماه 1402، شهروندان دارای معلولیت در استانهای کرمانشاه و اردبیل با حضور در مقابل اداره‌های بهزیستی، ضمن اعتراض به پایمال شدن حقوق خود، خواستار اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان شدند.

طبق گزارشات منتشر شده ، در ادامه تجمعات این شهروندان، جمعی از این افراد در مقابل ساختمان های بهزیستی در شهرهای ، کرمانشاه و اردبیل دست به تجمع زدند.این تجمعات در اعتراض به عدم اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق شهروندان معلول صورت گرفته است. آنها نسبت به بی توجهی شورای شهر و شهرداری به مطالبات قانونیشان شعارهای اعتراضی سردادند. گفتنی است، طبق ماده ۲۷ قانون معلولان دولت باید کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید که فاقد شغل و درآمد هستند را به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت نماید.