حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی شهروندان ناتوان جسمی و حرکتی

 

روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه،شماری از افراد دارای معلولیت در ادامه اعتراض‌هایشان به پایبند نبودن دولت به قوانین مرتبط با آنها در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.

این تجمع در اعتراض نسبت به واگذاری سامانه حمل و نقل معلولان به بخش خصوصی برگزار شد.این شهروندان معلول با سر دادن شعارهایی اعتراضی مبنی بر بی توجهی شورای شهر و شهرداری به مطالبات قانونیشان بیان کردند:بخش خصوصی آنگونه که باید به وظایف خود عمل کند،عمل نمیکند.گفتنی است که آنها پیش از این‌هم روز یکشنبه هفته جاری،تجمعی را در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان و همچنین حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان برگزار کردند و از مسئولان مربوطه خواستار پیگیری جدی در این خصوص شدند.