حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی علیه سفر محمدجواد ظریف در پاریس

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 1 شهریور ماه، صدها ایرانی مقیم پاریس در اعتراض به سفر  محمدجواد ظریف به این کشور ،در میدان “تروکادرو” فرانسه تجمع  اعتراضی برپا کردند.

بر پایه این گزارش، همزمان با سفر محمدجواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران به فرانسه، ایرانیان مخالف رژیم اسلامی با دردست داشتن پلاکادرو و سر دادن شعار هایی علیه جمهوری اسلامی به سفر این کارگزار رژیم به پاریس اعتراض کردند.