حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی علیه پایگاه‌های نظامی ناتو در یونان

گروهی از فعالان ضدامپریالیست در یونان روز چهارشنبه 4 اسفند ماه، در اعتراض به نفوذ فزاینده ناتو در یونان، به‌ویژه پایگاه‌های نظامی ناتو در این کشور، در مقابل وزارت امور خارجه در آتن تظاهرات کردند.

در تابلوهایی که معترضان در دست داشتند، از آن‌ها به عنوان “پایگاه‌های مرگ” یاد شده است. معترضان خواهان پایان دخالت های این سازمان در یونان و منطقه شدند.