حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در همدان

به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، روزچهارشنبه 4 مردادماه گروهی از فرهنگیان بازنشسته در همدان، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این بازنشستگان در اعتراض به عدم همسان سازی حقوق و دیگر مطالباتشان صورت گرفته است. گفتنی است اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی و تطابق افزایش سالانه حقوق و دستمزد با رشد نرخ تورم سالانه بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین مطالبات صنفی فرهنگیان برای این تجمع عنوان شده است.