حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران

شمار زیادی از فرهنگیان و معلمان شهرهای ایران روز سه شنبه ۸ فروردین ماه جهت رسیدن به مطالبات و خواستهای صنفی خود با توجه به شرایط نابسامان معیشتی در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در هشتمین روز از سال جدید، معلمان در شهرهای تبريز ،ارومیه، همدان، ملایر، زنجان، اردبیل، کرمانشاه، بجنورد، بانه و تعداد دیگری از شهرهای ایران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و  شرایط دشوار معیشتی، بی توجهی دولت به مشکلات و خواسته هایشان، وعده های پوشالی مسئولان، پرداخت نشدن بخشی از حقوق اسفند ماه و دیگر معوقات فرهنگیان با سردادن شعارهای اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرهای مذکور دست به تجمع های اعتراضی زدند. گفتنی است که این تجمعات پس از آن برگزار شد که دولت و وزارت آموزش و پرورش پرداخت حقوق و بخشی از معوقات معلمان را به روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ واگذار کرد. این در حالی است که هنوز بخشی از حقوق اسفندماه جمع زیادی از معلمان هنوز پرداخت نشده است.