حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی فعالان محیط زیست در گلپایگان

جمعی از اعضاء مجمع فعالان زیست محیطی کشور با همراهی اهالی روستای “نیوان نار” در شهرستان گلپایگان استان اصفهان با تجمع در مقابل ماشین آلات سنگین خواستار توقف ساخت و ساز گاوداری صنعتی در ۵ کیلومتری این روستا شدند.

به گفته معترضان، گاوداری صنعتی که می خواهد در این منطقه احداث شود ۱۰ هزار راسی بوده و یک فاجعه بزرگ اقتصادی و زیست محیطی را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه مردم روستای نیوان نار با ۳۵۰ خانوار و جمعیت حدود ۱۵۰۰ نفری و دیگر روستای های همجوار آن به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و معیشت آنان به این دو گره خورده است، احداث این گاوداری صنعتی می تواند باعث نابودی اقتصاد و مهاجرت گسترده روستاییان و همچنین نابودی مراتع و زیست بوم این منطقه شود.