حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی كاركنان صنعت نفت در عسلويه

روز پنج شنبه 27تیرماه، جمعی از كاركنان صنعت نفت در عسلويه  در اعتراض به حذف کار اقماری، مقابل ساختمان مرکزی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در عسلویه – استان بوشهر دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، تجمع کنندگان كه تعدادشان به يكصد نفر مي رسيد در اعتراض به تصميم كارشناسي نشده مسولين شركت ملّي نفت ايران با در دست داشتن پلاكاردهايی خواهان بازگشت اين آيتم اقماری به فيش حقوقیشان  شدند. آنها معتقدند در حالي كه هنوز هيچ زيرساختی برای اجراي طرح روزكاری و اسكان اجباری در اين منطقه مهيا نشده اين تصميم يك نوع زورگويي و حركتي دور از انسانيت است. معترضان می گویند تا تعيين تکلیف، به اعتراضشان ادامه خواهند داد.