حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان رضایت خودرو در قزوین

روز جمعه 3 شهریورماه، شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در قزوین،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان بار دیگر دست به تجمع زدند.

این شهروندان با سردادن شعارهایی اعتراضی،خواستار رسیدگی مسئولان به پرونده این شرکت و دریافت مطالبات خود شدند. بر اساس گزارش منتشر شده، صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین،مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به این شهروندان تحویل نداده،بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.