حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت‌هایخودرو طراوت نوین

روز جمعه 19 آبان ماه، مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری) در تا‌کستان مجددا اقدام به برگزاری  تجمع اعتراضی کرده و با سردادن شعار خواهان رسیدگی مسئولان شدند.

گفتنی است، غارت‌شدگان شرکت‌های رضایت خودرو و طراوت نوین پیشتر نیز با برپایی تجمع مقابل اداره کل دادگستری استان قزوین پیگیر بازگرداندن سرمایه‌های خود شده بودند.مالباختگان همچنین با برپایی تجمع و سردادن شعار در مصلی نماز جمعه قزوین، مقابل استانداری و دادگستری از مسئولان خواسته بودند تا به شکایات آنها رسیدگی شود. “محمدرضا غفاری” از اعضای سپاه پاسداران رژیم مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.