حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت بادران گستران

تجمع مالباختگان شرکت بادران گستران در اعتراض به بالا کشیدن پول‌ و دارایی‌هایشان در برابر فدراسیون فوتبال در زوز شنبه 30 بهمن ماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

به گفته مالباختگان، مکان نشست هیات رئیسه صاحبان این شرکت به‌طور معمول در ساختمان فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.  آنها می گویند، این شرکت که با مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم مشغول به کار شده است، از بازگرداندن دارایی‌های مالباختگان خودداری می‌کند. به گفته معترضان علیرغم گذشت چند ماه از شکایت به مراجع قضایی ولی تاکنون دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار نشده است.