حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت رضایت خودرو

روز چهارشنبه 12 مهرماه، مالباختگان و سرمایه گذاران شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، مقابل دادگستری قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، این مالباختگان در ادامه مطالبه‌گری خود با برپایی تجمع اعتراضی و سردادن شعارهایی، خواهان رسیدگی مسئولان به شکایات خود درباره پرونده کلاهبرداری شرکت مذکور شدند.گفتنی است، صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین،مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به این شهروندان تحویل نداده،بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.