حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت نگین خودرو 

روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه، جمعی از مالباختگان شرکت نگین خودرو در مقابل ساختمان دادستانی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این مالباختگان خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده مذکور شدند. لازم به ذکر است، پرونده نگین خودرو از سال ۱۳۹۲ در حال رسیدگی است، اما از همان سال تا به امروز مالباختگان این شرکت هنوز تعیین وضعیت نشده‌اند. گفتنی است، این پرونده بیش از ۳ هزار مالباخته دارد.