حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین

روز یکشنبه 27 مرداد ماه، بار دیگر جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

آنها با برپایی تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی و در دست داشتن دست نوشته هایی نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات خود اعتراض کردند. اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از حدود سه سال پیش آغاز شد و دولت و بانک مرکزی که پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را متعهد شده بودند، اکنون از پردخت این سپرده ها به صاحبان خود خوداری می ورزند.