حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران

روز دوشنبه 4 شهریور ماه، جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین در تهران در اعتراض به عدم پرداخت سپرده هایشان، روبروی دادستانی این شهر دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع، معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن بنرهایی با مضامین اعتراضی خواستار دریافت کلیه وجوه خود شدند. این چندمین باری است که سپرده‌گذاران موسسه کاسپین به وضعیت نامعلوم سپزده های خود اعتراض می‌کنند. طی ماه‌های گذشته آنها تجمعات متعددی در شهرهای مختلف برگزار کرده‌اند. ولی تاکنون موفق به دریافت و یا تضمین سپرده های خود نشده اند.