حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران

روز دوشنبه 11 شهریور ماه، جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران در اعتراض به عدم پرداخت سپرده هایشان، دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع، معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن بنرهایی با مضامین اعتراضی خواستار دریافت کلیه وجوه خود شدند. این چندمین باری است که سپرده‌گذاران موسسه کاسپین به وضعیت نامعلوم سپرده های خود اعتراض می‌کنند. طی ماه گذشته آنها تجمعات متعددی در شهرهای مختلف برگزار کرده‌اند. گفتنی است، اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از حدود سه سال پیش آغاز شد ولی تاکنون موفق به دریافت و یا تضمین سپرده های خود نشده اند.