حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران

به گزارش منشتره جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران روز دوشنبه 25 آذرماه در اعتراض به برآورده نشده مطالباتشان در میدان کاج این شهر دست به تجمع زدند.

معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار دریافت کلیه وجوه خود شدند. اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از حدود سه سال پیش آغاز شد و علیرغم اینکه دولت و بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را متعهد شده اند اما تاکنون  این سپرده گذاران موفق به دریافت سپرده های خود نشده اند.