حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه کیمیا در تهران

مالباختگان پروژه کیمیا صبح روز پنجشنبه ۱۷ مرداد ماه مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه رژیم در تهران تجمع کردند.

مالباختگان پروژه کیمیا با برپایی این تجمع نسبت به اختلاس های صورت گرفته توسط کارگزاران رژیم، اعتراض کردند. آنها می گویند تا رسیدن به کلیه وجوه خود دست از اعتراض برنخواهند داشت. گفتنی است، هر روز تجمعات مختلفی در تهران و سایر شهرها توسط شماری از شهروندان در برابر بانک‌ها و موسسات مختلف دولتی برگزار میشود که نسبت به اختلاس، غارت اموال سپرده‌گذاران و عملی نشدن قوانین تصویب شده اعتراض می کنند.