حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالکان اراضی حصار سرخ شاندیز در مشهد

به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز دوشنبه 24 مهرماه،شماری از مالکان اراضی حصار سرخ شاندیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان دادگستری کل استان خراسان رضوی واقع در مشهد دست به تجمع زدند.

این مالکان اراضی حصار سرخ شاندیز در مشهد در چند سال پیش با پرداخت مبالغی،اراضی را در منطقه حصار سرخ شاندیز مشهد خریداری کرده‌اند ولی اکنون مقامات دولتی اجازه ساخت و ساز اراضی را به این مالکان نمیدهند و ادعا می کنند که بخشی از این زمنین ها متعلق به فرد دیگری است.گفته میشود چند سالی است افرادی سودجو با عنوان کارآفرینی و تحت عنوان ایجاد اشتغال،با گرفتن وام‌های کلان در سال 1385 زمین خریداری شده معلمان تبادکان که در سال 1374 خریده‌اند دیوار کشی نموده‌اند.آنها اقدام به تصرف و غصب زمین دیوارکشی شده معلمان نمودند که شرح آن در سوابق حقوقی و آرای صادره در محکومیت این زمین‌خوران موجود است.