حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مال باختگان ریگان خودرو

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه 10 تیرماه،برای چندمین بار،مال باختگان ریگان خودرو در کرج،مقابل ساختمان این شرکت با برپایی تجمع اعتراضی،خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودرو های خود شدند.

بنا به گفته معترضان،شرکت شهر خودرو و ریگان خودرو پس از ۲۰ ماه تاخیر نه تنها خودرویی را تحویل نداده است بلکه قیمت خودرو را نیز به بیش از دو برابر افزایش داده است.آنها می گویند،این شرکت،خودروها  را وارد کرده است،اما به جای تحویل به مشتریانی که قرارداد دارند آن‌ها را در بازار آزاد با قیمت بالا می‌فروشد.گفتنی است،معترضان با برپایی چادر اعلام کرده‌اند که تا زمان رسیدگی به مطالباتشان،حاضر به پایان دادن به تجمع خود نیستند.