حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مبتلایان به بیماری سی اف

 

بر پایه گزارشات منتشره روز شنبه 25 مردادماه، شماری از مبتلایان به بیماری “سی اف” در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر پایه این گزارشات، شماری از مبتلایان به بیماری “سی‌اف” و خانواده‌های آنان در اعتراض به گرانی داروهای مصرفی این بیماری و بی توجهی مسئولین به خواسته هایشان، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.