حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در پاکدشت

روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه، جمعی از متقاضیان مسکن مهر 13 ری در پاکدشت مقابل درب این ساختمان ها تجمع کردند .

بر پایه این گزارش،متقاضیان مسکن مهر در پاکدشت نسبت به عدم تحویل خانه‌هایشان، بعد از گذشت 5 سال و بلاتکیف بودن وضعیتشان دست به اعتراض زده اند. به گفته معترضین، متقاضیان برای تکمیل کردن حساب تعیین شده از سوی مسکن مهر زیر بار قرض رفتند و حالا از شنیدن وعده‌های بی‌عمل کارگزاران دولت خسته شده‌اند و نسبت به آن اعتراض دارند.